Licentiere

Începând din 1 aprilie 2013, FRTRI emite licenţe pentru sportivii de performanţă şi pentru sportivii amatori.

Licenţe pentru sportivii de performanţă

Licenţa se eliberează în termen de 7 zile de la solicitare, dacă sunt respectate următoarele condiţii:
– clubul are cotizaţia anuală plătită la zi;
– taxa de licenţă este plătită conform normelor financiare;
– cererea de eliberare a licenţei este completată conform Anexei nr. 5;
– viza medicală eliberată de o unitate medicală sportivă şi asigurarea de accidente a sportivului, valabilă cel puţin 6 luni;
– prezentarea copiei după actul de identitate sau certificatul de naştere, în cazul minorilor, poză în format electronic, fişa sportivului conform Anexei 6, dovada rezidenţei pentru sportivii străini şi acordul părinţilor sau al tutorelui legal in cazul sportivilor minori.

Descărcaţi:

Anexa 5 – Cerere licenta sportiv de performanta – PDF sau DOC
Anexa 6 – Fisa sportivului – PDF sau DOC


Transfer sportivi de performanţă

Pentru aprobarea transferului unui sportiv de la un club la alt club se depun urmatoarele acte:
1. Legitimatia sportivului care doreste sa se transfere;
2. Dezlegarea (acordul) clubului de la care vrea sa plece sportivul;
3. Cererea de transfer completata si semnata de sportiv cu semnatura si stampila clubului la care vrea sa activeze;
4. Dovada achitarii taxei de transfer.

Taxa de transfer:
• In timpul perioadei de transfer (16 ianuarie – 30 aprilie) taxa este de 100 de lei
• In afara perioadei de transfer (1 mai – 15 ianuarie) taxa este de 500 de lei

Informatiile necesare pentru efectuarea platii taxei de transfer:
Federatia Romana de Triatlon
Str. Constantin Stahi 14, Bucuresti, CUI: 31018717
RO 93 RNCB 0304131699320001, BCR Bucuresti

Descărcaţi:

Formular dezlegare sportiv PDF sau DOC
Cerere transfer sportiv PDF sau DOC


Licenţe pentru sportivii amatori

Metodologia simplă prin care poţi obţine legitimaţia FRTRI ca sportiv amator:
1. Descarcă cererea de licenţiere de mai jos (Anexa 7)
2. Completează cererea si trimite-o scanata alaturi de copia cartii de identitate sau a pasaportului ( sau a certificatului de nastere, in cazul minorilor) pe adresa de e-mail corina.nistoroiu@frtri.ro. Puteţi trimite şi prin poştă cererea şi copia actelor la adresa:
Str. Tătuleşti 9, Bl. 85, Sc. D, Et. 3, Ap. 57, Sector 4, Bucureşti, în atenţia Coralia Nistoroiu.
3. Ataşează un aviz medical eliberat de o unitate medicală sportivă sau de un medic de familie, din care rezultă că eşti apt(ă) pentru sport.
4. Plăteşte în contul FRTRI 70 lei, taxa de licenţă anuală:
RO 93 RNCB 0304131699320001, BCR Bucureşti, CUI: 31018717, Bucureşti.
5. Primesti legitimaţia prin curier cu plata la destinatie sau o ridici la primul concurs la care participi, conform opţiunii tale.
– în cazul minorilor se va prezenta acordul părinţilor sau al tutorelui legal;

Descărcaţi:

Anexa 7 – Cerere licenta sportiv amator – PDF sau DOC